LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kas ir PTAC "melnais saraksts" un kā tajā neiekļūt? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 28 maijs 2021 15:22
Portatīvais dators ar tabulu uz ekrāna un grāmatu melnos vākos blakus
Avots:Pexels no Pixabay.

Pēdējā laikā medijos regulāri parādās ziņas par dažādu komersantu iekļaušanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā". Tajā iekļūst gan mazpazīstami, gan arī labi zināmi komersanti.

Šai sakarā laiku pa laikam novērojam gan komersantu pārsteigumu un neapmierinātību par iekļaušanu "melnajā" sarakstā, gan arī pašu patērētāju neizpratni par to kādēļ viens vai otrs komersants nav tajā nav iekļauts, kā arī par "melnā" saraksta jēgu vai nepieciešamību.

Šajā rakstā skaidrosim atbildes uz dažiem no šiem jautājumiem.

Kas ir "melnais" saraksts?

"Melnais" saraksts ir PTAC mājaslapā atrodamais to komersantu saraksts, kuri neizpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (Komisija) lēmumus. "Melnais" saraksts atrodams šeit.

"Melno" sarakstu veido PTAC, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikumu, kas piešķir tam tiesības mājaslapā internetā ievietot aktuālo informāciju par Komisijas lēmumu neizpildi.

Tādējādi, komersanta iekļaušana "melnajā" sarakstā nozīmē to, ka šis komersants neizpildīja vismaz vienu Komisijas lēmumu.

"Melnais" saraksts ir nepieciešams patērētāju informēšanai

Informācijas par Komisijas lēmumu neizpildi pieejamība patērētājiem ir svarīga, jo tā dod iespēju objektīvāk novērtēt komersantu, kā potenciālo darījuma partneri. Iepazīstoties ar "melno" sarakstu, patērētājs var uzzināt kādu pienākumu komersants nav izpildījis, bet iepazīstoties ar Komisijas lēmuma saturu - arī to, kā konkrēti izpaudās komersanta pieļautais pārkāpums. Piemēram, ja Komisijas lēmumā ir norādīts, ka komersants nepamatoti neievēroja patērētāja atteikuma tiesības, tas dod citiem patērētājiem priekšstatu par problēmām ar kurām viņi var saskarties, tiešsaistē iegādājoties preces no šī komersanta.

Arī pats par sevi Komisijas lēmuma neizpildes fakts ir zināms brīdinājums patērētājiem par iespējamām problēmām. Piemēram, ja kāds komersants neizpilda Komisijas lēmumus par naudas atmaksu par nepiegādātām precēm, tas var liecināt par uzņēmuma likviditātes problēmām vai pat par noziedzīgām darbībām. Abos gadījumos patērētājs rīkosies gudri, ja atturēsies no darījumiem ar šādu komersantu.

Jebkurā gadījumā, Komisijas lēmuma neizpilde uzskatāma par patērētājiem nedraudzīgu žestu, jo liek patērētājiem tērēt vairāk resursu risinot strīdu tiesā vai noved pie tā, ka patērētājs paliek bez risinājuma vispār.

Šo iemeslu dēļ, patērētājiem ieteicams regulāri iepazīties ar "melno" sarakstu, lai iegūtu vairāk informācijas par komersantiem, kuri darbojas tirgū.

Kā komersantam neiekļūt "melnajā" sarakstā?

Pirmkārt, Komersantam, kura strīds ar patērētāju ir nonācis PTAC, ieteicams uzmanīgi sekot komunikācijai no iestādes puses. Jāatceras, ka PTAC individuālo patērētāju strīdu risināšanā darbojas gan kā iestāde, kura sniedz palīdzību patērētājiem, gan kā Komisijas sekretariāts. Tas nozīmē, ka PTAC savās vēstulēs lūgs skaidrojumus komersantam gan savām, gan Komisijas vajadzībām.

Saņemot PTAC vēstuli, kurā tiek lūgts sniegt paskaidrojumu Komisijai, komersantam ir jāapzinās, ka strīdā tiks pieņemts Komisijas lēmums, kurš var izrādīties komersantam nelabvēlīgs. Šajā gadījumā komersantam tiks uzlikts par pienākumu izpildīt noteiktas darbības, tādēļ ir svarīgi savlaicīgi iepazīties ar Komisijas lēmuma saturu.

Otrkārt, komersantam regulāri jāpārbauda korespondence, kura tiek sūtīta uz viņa juridisko adresi un publiski pieejamo elektroniskā pasta adresi.

Šai ziņā jāatceras, ka atbilstoši Komerclikuma 12.panta 4.daļai, ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz Komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis. Tādējādi, atruna, ka komersants nepārbauda pasta kasti savā juridiskajā adresē nebūs attaisnojums Komisijas lēmuma neizpildei.

Tāpat uz komersanta publiski pieejamo elektroniskā pasta adresi var tikt sūtīta korespondence ne tikai no PTAC, bet arī no Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas, piemēram, atgādinājums par komersanta iekļaušanu "melnajā" sarakstā.

Treškārt, komersantam jāņem vērā tas, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Komisijas lēmuma izpildei komersantam ir piešķirtas 30 dienas no lēmuma paziņošanas brīža. Ja Komisijas lēmums šajā 30 dienu termiņā nav izpildīts, tad PTAC var iekļaut komersantu "melnajā" sarakstā.

Un, ceturtkārt, komersantam, kurš izpildīja Komisijas lēmumu ieteicams nekavējoties informēt par to PTAC. Tas ļaus komersantam nenokļūt "melnajā" sarakstā vai arī ātri tikt svītrotam no tā.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 28 maijs 2021 15:51
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack