LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Same but different
Mobilā aplikācija "Pateretajs.lv" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 23 decembris 2021 20:31

Nevēlamies, lai pārdevēji mūs apkrāpj. Neraugoties uz negodīgas komercprakses izmantošanas aizliegumu, tirgū tā pastāv. Lietotne PATĒRĒTĀJS palīdzēs atrisināt dažādas patērētāju problēmsituācijas. Neļausim sevi maldināt! Ja reklāmā vai uz produkta iepakojuma redzat kaut ko aizdomīgu – dariet mums un citiem to zināmu.

Ko jūs varat darīt šajā mobilajā aplikācijā?

1. ziņot par negodīgu tirgus praksi vai atrast negodīgas tirgus prakses piemērus (cilnē PAZIŅOJUMI) noklikšķiniet uz ikonas +
2. pārbaudiet, kādas negodīgas prakses ir vispopulārākās (cilnē RANKING)
3. paplašiniet savas zināšanas, lasot ziņojumus par neatkarīgiem produktu testiem vai Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas publicētiem jaunumiem (cilnē ZINĀŠANAS)
4. pārbaudiet, kur varat saņemt palīdzību (cilnē PADOMI).

Kas ir negodīga komercprakse?
Tirgus prakse ir jebkura ražotāja vai pārdevēja, t.i., uzņēmēja, darbība (vai darbības trūkums - bezdarbība), kas attiecas uz patērētājiem piedāvātajām un pārdotajām precēm. Likums aizliedz uzņēmējiem izmantot negodīgu praksi, t.i., tādu, kas maldina patērētājus un mudina pieņemt nelabvēlīgus lēmumus, t.i. pērkot novecojušas vai nevajadzīgas preces vai pat tādas, kas var nebūt veselīgas, ja tās tiek patērētas pārmērīgi.

Par mums
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ir Latvijā reģistrēta biedrība. LPIAA mērķis ir Latvijas patērētāju tiesību un likumīgu interešu aizsardzība. LPIAA ir nodibinājušas Latvijas patērētāju interešu aizstāvības biedrības, kuras ir izveidojuši Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd šīs biedru tīkls sastāv no 10 organizācijām Gulbenē, Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, Ogrē, Jelgavā, Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī un Liepājā. Mēs esam cilvēku grupa, kam rūp palīdzēt patērētājiem, dot iespēju patērētājiem pieņemt apzinātus lēmumus, kas atbilst viņu patiesajām vajadzībām. Vairāk par mums:www.pateretajs.lv

Pieteikšanās noteikumi un privātuma politika

Izmantojot šo lietojumprogrammu jūs piekrītat tās noteikumiem un privātuma politikai. Ar nolikumu varat iepzaīties šeit.

Par finansējumu

Šī aplikācija tika izveidota projekta “Tāds pats, bet savādāks” ietvaros, skaidrojot, vai pārtika Baltijas reģionā atšķiras no tās, kuru patērētāji lieto Rietumeiropā. Projektu finansē Eiropas Komisija (Patērētāju programma 2014–2020). Publicētais saturs atspoguļo autora viedokli un par to ir atbildīgs tikai viņš. Eiropas Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu šī satura izmantošanu.

Par lietojumprogrammas izstrādātājiem

Lietojumprogrammu izveidoja tehnoloģiju uzņēmums Coblit, kas specializējas speciālas mobilās un tīmekļa programmatūras izveidē.

-------------------------------------------------------

About the application

We do not want to be cheated by the sellers. Unfair practices - despite the ban on their use - are constantly present on our market. The CONSUMERS app will help us take matters into our own hands. Let's not be deceived! You see anything suspicious in an advertisement or on the product packaging - let us and other consumers know.

What can you do in this app?

1.report or find an unfair market practice - in the NOTIFICATIONS tab, click the + icon

2. check which unfair practices are the most numerous - in the RANKING tab

3.expand your knowledge by reading reports on independent product tests or news from our Foundation - in the KNOWLEDGE tab

4.check where you can get consumer help - in the TIPS tab

Unfair market practice - what is it?

A market practice is any action (or lack of action - omission) of a producer or seller, i.e. an entrepreneur, which concerns goods offered and sold to consumers. The law prohibits the use of unfair practices by entrepreneurs, i.e. those that mislead consumers and encourage them to make unfavorable decisions, e.g. buying out-of-date or redundant goods, or even those that may not be healthy if consumed excessively. You can read more about unfair market practices here.

Application regulations and privacy policy

By using this application, you consent to its terms and conditions and privacy policy. You can read the regulations by clicking here and the privacy policy here.

About financing

This application was created as part of the project ‘The same but different - food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?’. The project is financed by the European Commission (Consumer Program 2014–2020).

The published content represents the author's opinion and is his sole responsibility. The European Commission cannot be held responsible for any use that may be made of this content.

About the developers of the application

The application was made by the Coblit technology company, which specializes in creating dedicated mobile and web software.


alt

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 23 decembris 2021 23:25
 
Maltā kafija zem palielināmā stikla. PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 22 decembris 2021 13:17

Aicinām iepazīties ar ziņojumu "Maltā kafija zem palielināmā stikla. Kvalitātes pārbaudes ziņojums četros tirgos Eiropā", kuru sagatavojis Polijas Patērētāju fonds un sekojošas patērētāju organizācijas: Lietuvas Nacionālā patērētāju konfederācija un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sadarbībā ar Dārzkopības institūtu – Valsts pētniecības institūtu no Skierniewices.

Šajā ziņojumā mēs iepazīstinām ar 19 dažādu maltas kafijas zīmolu testa rezultātiem, kuri iegādāti Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Ziņojumā meklējām atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kāda ir kafijas kvalitāte? Vai kafija satur pesticīdu vai smago metālu atliekas? Kurā kafijā ir vairāk kofeīna un citu vēlamo fenola savienojumu? Atbildes uz šiem jautājumiem atradīsit mūsu ziņojuma pirmajā nodaļā. Ja vēlaties uzzināt, vai Vācijā iegādātā kafija atšķiras no tās, kura nopirkta Latvijā, Polijā un Lietuvā – meklējiet ziņojumā.

Ziņojums tika izveidots pateicoties Eiropas Komisija projekta „Tāds pats vai citāds” ietvaros, noskaidrojot vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs?

2021. gada maijā tika veikts visaptverošs melnās tējas un kafijas laboratorijas un sensorās pārbaudes testi, analizējot melno tēju maisiņos un malto kafiju, kura iegādāta sekojošos tirgos: Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Tika noskaidrots, vai pārbaudītajos produktos nav dubultas kvalitātes atšķirības starp valstīm, kurās tika iegādātas pārbaudītās kafijas un tējas.

Projekts „Tāds pats vai citāds” noskaidroja vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs? Projektu finansēja Eiropas Komisija (Patērētāju programma 2014–2020). Šī ziņojuma saturs atspoguļo autoru uzskatus, un par to ir atbildīgi tikai autori. Eiropas Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu šī ziņojuma satura izmantošanu.

Ar ziņojumu variet iepazīties šeit

------------------------------------------------------------------------------------

Please read the report "Focus on ground coffee. Report on comprehensive quality research in four European markets" prepared by the Polish Consumer Foundation and the following consumer organizations: the Lithuanian National Consumer Confederation and the Latvian Consumer Association in cooperation with the Horticultural Institute - Skierniewice.

In the report, we present the test results of 19 different brands of ground coffee bought in Poland, Lithuania, Latvia and Germany. What is their quality? Do they contain pesticide or heavy metal residues? Which coffee has more caffeine and other desirable phenolic compounds? The answers to these questions can be found in the first part of our report

This report is the result of the European Commission-funded project “The same but different – is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?”. The project is implemented by a consortium coordinated by the Foundation of Consumers from Poland and including the following consumer organisations: National Consumer Confederation from Lithuania, Latvian National Association for Consumer Protection from Latvia and the Institute of Horticulture – National Research Institute from Poland.

In May 2021, we conducted comprehensive laboratory and sensory testing of black tea bags and ground coffee purchased in four markets: Polish, Lithuanian, Latvian and German. We checked for the issues of dual quality between the countries in which the tested coffees and teas were purchased.

The "Same or Different" project found out whether the quality of food in the Baltic States differs from the quality in Western Europe? The project was funded by the European Commission (Consumer Program 2014-2020). The contents of this report reflect the views of the authors and are the sole responsibility of the authors. The European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Please find report here:šeit


alt

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 23 decembris 2021 22:23
 
Atklāti par melno tēju maisiņos PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Trešdiena, 22 decembris 2021 13:09

Aicinām iepazīties ar ziņojumu "Atklāti par melno tēju maisiņos. Kvalitātes pārbaudes ziņojums četros tirgos Eiropā", kuru sagatavojis Polijas Patērētāju fonds un sekojošas patērētāju organizācijas: Lietuvas Nacionālā patērētāju konfederācija un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sadarbībā ar Dārzkopības institūtu – Valsts pētniecības institūtu no Skierniewices.

Šajā ziņojumā mēs iepazīstinām ar 20 dažādu melnās tējas zīmolu testa rezultātiem, kuri iegādāti Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Ziņojumā meklējām atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kāda ir tējas kvalitāte? Vai tēja satur pesticīdu vai smago metālu atliekas? Kurā tējā ir vairāk kofeīna un citu vēlamo fenola savienojumu?

Ziņojums tika izveidots pateicoties Eiropas Komisija projekta „Tāds pats vai citāds” ietvaros, noskaidrojot vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs?

2021. gada maijā tika veikts visaptverošs melnās tējas laboratorijas un sensorās pārbaudes testi, analizējot melno tēju maisiņos un malto kafiju, kura iegādāta sekojošos tirgos: Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā. Tika noskaidrots, vai pārbaudītajos produktos nav dubultas kvalitātes atšķirības starp valstīm, kurās tika iegādātas pārbaudītās kafijas un tējas.

Projekts „Tāds pats vai citāds” noskaidroja vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs? Projektu finansēja Eiropas Komisija (Patērētāju programma 2014–2020). Šī ziņojuma saturs atspoguļo autoru uzskatus, un par to ir atbildīgi tikai autori. Eiropas Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu šī ziņojuma satura izmantošanu.

Ar ziņojumu variet iepazīties šeit

---------------------------------------------------------------------

Please read the report "Focus on black tea. Report on comprehensive quality research in four European markets" prepared by the Polish Consumer Foundation and the following consumer organizations: the Lithuanian National Consumer Confederation and the Latvian Consumer Association in cooperation with the Horticultural Institute - Skierniewice.

In this report, we present the test results of 20 different brands of black tea bags bought in Lithuania, Latvia, Poland and Germany. What is their quality? Do they contain pesticide or heavy metal residues? Which tea has more caffeine and other desirable phenolic compounds? The answers to these questions can be found in the first part of our report

This report is the result of the European Commission-funded project “The same but different – is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?”. The project is implemented by a consortium coordinated by the Foundation of Consumers from Poland and including the following consumer organisations: National Consumer Confederation from Lithuania, Latvian National Association for Consumer Protection from Latvia and the Institute of Horticulture – National Research Institute from Poland.

In May 2021, we conducted comprehensive laboratory and sensory testing of black tea bags and ground coffee purchased in four markets: Polish, Lithuanian, Latvian and German. We checked for the issues of dual quality between the countries in which the tested coffees and teas were purchased.

The "Same or Different" project found out whether the quality of food in the Baltic States differs from the quality in Western Europe? The project was funded by the European Commission (Consumer Program 2014-2020). The contents of this report reflect the views of the authors and are the sole responsibility of the authors. The European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Please find report here:šeit
alt

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 23 decembris 2021 22:23
 
EESK Patērētāju un vides kategorija PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Svētdiena, 21 novembris 2021 23:52

16th December report of the result of the European Commission funded project “The same but different – is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?” was presented at the European Economic and Social Committee, the Consumers and Environment category meeting.
The Consumers and Environment category is currently composed of members who are all drawn from the Diversity Europe Group (in Group III there are around 100 members, civil society organizations across EU Member states), and most of whom represent consumer and environment organisations or are experts in these areas.
Fair and just climate mitigation and adaptation must take centre stage of the Category's activities in the future as consumers and citizens will be key actors in the green transition. Therefore topic of 16th December meeting was dedicated to the misleading environmental claims and how to better tackle them.
Project “The same but different'' partner organization representative Baiba Miltovica from Latvian National Association for Consumer Protection introduced with the 2 consumer reports published in the project - Report on comprehensive quality research in four European markets on black tea bags and Report on comprehensive quality research in four European markets on coffee.
The questions raised concerned the following questions -What are their quality? Do they contain pesticide or heavy metal residues? Which tea and coffees has more caffeine and other desirable phenolic compounds? What are constitutes the particular danger for the consumer health?
Reports are available for download in the website www.pateretajs.lvunder project title: The same but different.


The contents of this report represent the opinions of the authors and are their sole responsibility. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the use of this report.
-------------------------------------------------
16. decembrī notika Eiropas Komisijas finansētā projekta “Tāds pats, bet atšķirīgs – vai pārtika Baltijas reģionā atšķiras no tā, ko patērētāji ēd Rietumeiropā?” prezentācija Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Patērētāju un vides kategorijas sanāksmē.
Patērētāju un vides kategorijā ir locekļi, kuri pārstāv EESC III grupu (Grupā III ir aptuveni 100 dalībnieku, pilsoniskās sabiedrības organizācijas pāaāji, no visām ES dalībvalstīm), un lielākā daļa pārstāv patērētāju un vides organizācijas vai ir eksperti šajās jomās.
Godīgai un taisnīgai klimata pārmaiņu seku mazināšanai un pielāgošanai klimatam nākotnē ir jābūt šīs kategorijas darbību centrā, jo patērētāji un iedzīvotāji būs galvenie zaļās pārejas dalībnieki. Tāpēc 16. decembra sanāksmes tēma tika veltīta maldinošajiem vides apgalvojumiem un to labākai risināšanai.
Projekta “Tas pats, bet atšķirīgs” partnerorganizācijas pārstāve Baiba Miltoviča no Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas iepazīstināja ar 2 projektā publicētajiem patērētāju ziņojumiem - Ziņojums par visaptverošu kvalitātes izpēti četros Eiropas tirgos par melno tēju un Ziņojums par visaptverošu kvalitātes pētījums par kafiju četros Eiropas kafijas.
Uzdotie jautājumi attiecās uz šādiem jautājumiem – kāda ir tējas un kafijas kvalitāte? Vai tējas un kafijas satur pesticīdu vai smago metālu atliekas? Kurā tējā un kafijā ir vairāk kofeīna un citu vēlamo fenola savienojumu? Kas īpaši apdraud patērētāju veselību?
Pārskati ir pieejami lejupielādei mājas lapā www.pateretajs.lvar projekta nosaukumu: Tas pats, bet atšķirīgs.
Šī ziņojuma saturs atspoguļo autoru viedokļus un ir tikai viņu atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šī ziņojuma izmantošanu.
consumer category picture
alt
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 20 decembris 2021 19:56
 
Konstatēts pārsniegts glifosāta līmenis melnajā tējā PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 12 oktobris 2021 16:40

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija saņēmusi atbildi no LR Pārtikas un veterinārā dienesta par situāciju ar trimetil-sulfonija katjona (TMS rodas glifosāta lietošanas rezultātā) maksimālo atlieku līmeņa pārsniegumu melnajai tējai maisiņos. Tas konstatēts sekojošās tējās - Ahmad Tea English Tea, Ahmad Tea English Breakfast, Lipton Yellow Label, Lipton Golden tea, Ica/I love eco. LR Pārtikas un veterinārais dienests ziņo, ka pārbaudītās melnās tējas partijas ir izņemtas no tirdzniecības.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija Eiropas Komisijas Patērētāju programmas 2014.-2020. gada ietvaros realizē projektu “Same as different” (“Tas pats, bet atšķirīgs”, DG Justice and Consumers, REC—RPPI-AG-2019). Projekta partneris, Polijas Nacionālais dārzkopības pētniecības institūts veic laboratorijas pārbaudes tējai un kafijai un ziņo par izpētes rezultātiem patērētāju organizācijām un valsts iestādēm.

Paralēli TMS izpētei Polijas laboratorija konstatējusi, ka Dilmah Premium melnās tējas maisiņos ir paaugstināts smago metālu (svina) līmenis. Lai gan nekur likumdošanā netiek norādīti maksimālie atlieku līmeņi, tomēr jāuzsver, ka svins uzglabājas cilvēka ķermenī un netiek izvadīts no organisma.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija ir informējusi reģionālos konsultantus – Cēsīs, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī, Gulbenē, Liepājā un Rīgā.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija turpinās sekot attīstības gaitai un informēs patērētājus par turpmākajiem soļiem.

___________________________

Latvian National Association for Consumer Protection has received a response from the Food and Veterinary Service of the Republic of Latvia regarding the situation with the exceedance of the maximum residue level of trimethylsulfonium cation (TMS occurs as a result of glyphosate) in black tea bags. It is found in the following teas - Ahmad Tea English Tea, Ahmad Tea English Breakfast, Lipton Yellow Label, Lipton Golden Tea, Ica / I love eco. The Food and Veterinary Service of the Republic of Latvia reports that the inspected batches of black tea have been withdrawn from trade.

Latvian National Association for Consumer Protection is partner of the project "Same as different" (DG Same and Consumers, REC-RPPI-AG-2019, European Commission Consumer Program 2014-2020). The project partner, the Polish National Horticultural Research Institute, carries out laboratory tests on tea and coffee and reports the results to consumer organizations and public authorities.

In parallel with the TMS study, the Polish laboratory found that Dilmah Premium black tea bags had elevated levels of heavy metals. Although no maximum residue level is specified anywhere in the legislation, it should be emphasized that lead is stored in the human body and is not eliminated from the body.

Latvian National Association for Consumer Protection has informed regional consultants - in Cēsis, Jelgava, Rēzekne, Daugavpils, Gulbene, Liepāja and Rīga.

LPIAA will continue to follow the development process and inform consumers about the next steps.

alt

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 20 decembris 2021 20:02
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack