LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Patērētāju strīdu risināšanas komisija PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 19 decembris 2016 15:50

Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir valsts izveidots patērētāju strīdu risinātājs, kura darbu nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Komisija atbilst Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likuma prasībām un ir izveidota, balstoties uz labākajiem prakses piemēriem Eiropā.

Komisija izveidota, lai atvieglotu un paātrinātu patērētāju strīdu izskatīšanu.

Komisijas sastāvu veido pensionējušies tiesneši, kas vada tās sēdes, kā arī uzņēmēju asociāciju un PIAA eksperti dažādās jomās. Ar komisijas sastāvu var iepazīties šeit.

Salīdzinot ar tiesu, komisijai ir vairāk as priekšrocības:

 1. vērsties komisijā ir ļoti viegli - nepieciešams tikai īss iesniegums, jo visus nepieciešamos dokumentus PTAC jau būs savācis, sniedzot patērētājam palīdzību;
 2. komisija izskata strīdu ne ilgāk ka 90 dienu laikā, bet parasti jau dažās nedēļās, turklāt, parasti ne uzņēmēja, ne patērētāja klātbūtne komisijas sēdē nav nepieciešama;
 3. lietas izskatīšana patērētājam un uzņēmējam ir bez maksas;
 4. lietas izskatīšanā piedalās eksperti konkrētajās jomās;
 5. lēmumam ir rekomendējošs raksturs, tādēļ nav arī izdevumu tā izpildei.

Apstāklim, ka lēmumam ir rekomendējošs raksturs ir arī negatīva puse, tas ir lēmuma izpilde ir atkarīga no uzņēmēja brīvas gribas. Tomēr, jāatceras, ka komisijas lēmuma neizpilde nozīmēs arī kaitējumu uzņēmēja reputācijai - informāciju par neizpildītiem lēmumiem apkopos un publicēs savā mājaslapā PTAC, bet PIAA izplatīs šo informāciju masu medijos (tai skaitā reģionā, kurā darbojas komersants). Turklāt, PIAA sazināsies ar iesaistītiem komersantiem un aicinās komisijas lēmumu izpildīt.

Komisija neizskata lietu, kurā:

 1. patērētājs nav vērsies pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, lai strīdu atrisinātu pārrunu ceļā;
 2. strīds ir nenozīmīgs vai sīkumains;
 3. strīdu izskata vai ir izskatījis ārpustiesas strīdu risinātājs, kā arī tad, ja strīda risināšana ir ārpustiesas strīdu risinātāja kompetencē;
 4. strīds ir par preci vai pakalpojumu, kura cena nepārsniedz 20 euro, vai par preci vai pakalpojumu, kura cena pārsniedz 14 000 euro;
 5. strīda risināšana radītu nopietnus traucējumus Komisijas efektīvai darbībai;
 6. strīds ir par veselības aprūpes pakalpojumiem;
 7. strīds ir par juridiskajiem pakalpojumiem;
 8. strīds ir par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu;
 9. strīds ir par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu;
 10. pasludināta pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja maksātnespēja;
 11. strīds ir par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu;
 12. kopš dienas, kad sūdzība vai iesniegums iesniegts pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ir pagājis vairāk nekā gads.

Citi ārpustiesas strīdu risinātāji, kas darbojas Latvijā1:

 • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
 • Latvijas Zvērināto advokātu padome,
 • Latvijas Finanšu nozares asociācijas (bij. Latvijas Komercbanku asociācija) ombuds,
 • biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs",
 • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds,
 • Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas ombuds.

Kā jau norādīts augstāk, komisija neskatīs strīdus jomās kurās darbojas šie strīdu risinātāji.

Piezīme:

1 Ārpustiesas strīdu risinātāju datubāze atrodama PTAC mājaslapā šeit.
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 02 aprīlis 2019 09:16
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack