LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Pasūtītā prece nav piegādāta. Ko darīt? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 maijs 2017 17:06

photo wait web

Jūs pasūtījāt preci veikalā, internetā vai katalogā, veicāt priekšapmaksu, bet Jūsu pasūtījums tā arī nav izpildīts. Jūs zvanat pārdevējam, dzirdat solījumus un attaisnojumus, bet pasūtījums joprojām nav pienācis. Paiet mēneši gaidās un uztrau­kumā, iekams pacietības mērs ir pilns. Jūs saprotat, ka tā turpināties nevar...

Lai efektīvi tiktu galā ar šo situāciju nepieciešama stingrība un pašdisciplīna. Zemāk ir apkopoti daži ieteikumi patērētājiem par to, kā pareizi rīkoties, ja rodas problēmas ar preču piegādes termiņu ievērošanu.

Noskaidrojiet piegādes datumu

Jau izdarot pasūtījumu, ļoti svarīgi vienoties par piegādes datumu. Dažreiz tas būs norādīts komersanta iesniegtajos dokumentos, Jūsu profilā interneta veikalā, e-pasta sarakstē u.tml. Saglabājiet šos dokumentus, jo tie var noderēt vēlāk!

Ja komersants rakstiski nav sniedzis informāciju par piegādes datumu, palūdziet viņam to izdarīt.

Obligāti informējiet komersantu, ja piegādes datums ir būtisks! Piemēram, piegādes datums būs būtisks, ja izdarat pasūtījumus kāzu dienai vai vēlaties saņemt preci pirms dodaties prom no valsts uz ilgu laiku.

Tāpat jāatceras, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 30.panta pirmajā daļā ir noteikts:

(1) Ja līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs piegādā preci, nododot to patērētāja valdījumā bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Ja prece nav piegādāta termiņā - rīkojieties nekavējoties

Tātad, pasūtījums ir veikts, komersanta rēķins ir apmaksāts, bet prece norādītajā termiņā tā arī nav klāt. Šajā gadījumā ir nepieciešams rīkoties nekavējoties.

Kādēļ ir jāsteidzas? Tam ir vismaz divi iemesli.

Pirmkārt, Jūs samaksājāt naudu nolūkā iegūt preci un, ja piegāde nenotiks, tad nav arī iemesla turēt naudu pie pārdevēja.

Otrkārt, ir vesels spektrs apstākļu, kuru dēļ pārdevējam var rasties grūtības ar preces piegādi. Kavējums var notikt vien sīkas kļūmes dēļ, bet var arī gadīties, ka komersants jau ir faktiski maksātnespējīgs. Pirmajā gadījumā uztraukumam nav pamata un preci, visticamāk, saņemsiet pavisam drīz, otrajā ir tieši pretēji - nauda jāmēģina atgūt steidzīgi.

Problēma, protams, ir tajā, ka parasti par šiem iemesliem pietiekamas informācijas Jums nebūs. Tādēļ, labāk rīkoties ātri visos gadījumos.

Secinājums - ja komersants nav piegādājis preci termiņā, gaidīšana situāciju ne tikai neuzlabos, bet var arī pasliktināt, tādēļ sazinieties ar komersantu nekavējoties.

Ziniet savas tiesības

Ja preces piegādes termiņš ir nokavēts, Jūsu tiesības ir atkarīgas no vairākiem aspektiem (PTAL 30.panta otrā un trešā daļā):

  • ja preces piegāde līdz konkrētajam datumam vai konkrētajā datumā ir būtiska, tad patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma uzreiz;
  • ja komersants atsakās piegādāt preci, arī tad patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma uzreiz;
  • pārējos gadījumos patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs piegādā preci apstākļiem atbilstošā papildu termiņā. Ja arī šajā papildu termiņā prece nav piegādāta, tad patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma.

Augstak minētais shemātiski attēlots zemāk.

Atkāpties no līguma Vai piegādes termiņš ir nokavēts? Vai piegādes termiņš ir būtisks? Vai komersants atteiciespiegādāt preci papildu termiņā? Vai komersants piegādājapreci papildu termiņā? Sagaidīt piegādes termiņu

Sakarā ar to, ka vienpusēju atkāpšanos no līguma ir jāpierāda patērētājam, iesakām to veikt rakstiski, nosūtot vēstuli pa pastu vai ar e-pasta palīdzību. Vēstulē norādiet, ka atkāpjaties no līguma un pieprasiet Jūsu samaksātas naudas atmaksu. Norādiet arī informāciju par pasūtījumu (numurs, datums, prece u.tml.) un bankas kontu uz kuru komersantam ir jāizdara pārskaitījums.

Apstāklis, ka ar komersantu ilgstoši nav iespējams sazināties (nesniedz atbildes uz e-pastiem, neatbild uz telefona zvaniem) ir trauksmes signāls! Negaidiet, kad no komersanta pienāks ziņa, bet turpiniet rīkoties atbilstoši šajā rakstā norādītajam.

Negaidiet naudas atmaksu mēnešiem

Kad paziņojums par atkāpšanos no līguma ir uzrakstīts un nosūtīts, pārdevējam ir pienākums veikt naudas atmaksu.

Saskaņā ar PTAL 30.panta septīto daļu, ja patērētājs vienpusēji atkāpjas no līguma augstāk minēto apstākļu dēļ, komersantam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās atmaksāt patērētājam visas saskaņā ar līgumu patērētāja samaksātās naudas summas.

Kā redzams, likums nenosaka precīzu termiņu naudas atmaksai, tomēr, tas arī nenozīme, ka termiņa nav vispār. Ņemot vērā laiku, kas ir nepieciešams Jūsu vēstules nogādāšanai, kā arī laiku, kas ir nepieciešamas patērētāja pieprasījuma apstrādei un maksājuma veikšanai, PIAA ieskatā patērētājam nevajadzētu gaidīt:

  • ilgāk par vienu nedēļu no iesnieguma nosūtīšanas uz komersanta e-pasta adresi;
  • ilgāk par divām nedēļām no iesnieguma nosūtīšanas komersantam pa pastu.

Ja nauda joprojām nav saņemta, iesakam Jums vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), lūdzot sniegt palīdzību strīda risināšanā. Iesnieguma PTAC paraugu var atrast šeit.

Izmantojiet savas tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 01 jūnijs 2017 10:01
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack