LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Seminārs Liepājā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 16 augusts 2012 11:08

Aicinam uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu.

Seminārs notiks 2012.gada 21.augustā,Liepājā, Graudu ielā 17/19, plkst. 10.00.

Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arīiespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Liepājā, Daugavpilī, Rīgā, Jūrmalā, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Rēzeknē, Ogrē un Ventspilī.

Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem.

LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Semināra programma ir pieejama šeit.

lielals logo

 
Semināri par siltumenerģijas patēriņa regulēšanu PDF Drukāt E-pasts

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru 2012.gada 18. jūlijā, Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, 2.stāvā, no plkst. 12.00 un 2012.gada 15.augustā Cēsīs Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4, 2.stāva zālē, no plkst. 12.00 organizēs iedzīvotājiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī namu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem informatīvu semināru „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem”.

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” izplatīšana.

 

Semināru atbalsta Sorosa Fonds Latvija.

alt

 
Seminārs Rēzeknē PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 13 jūlijs 2012 08:51

Aicinam uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu.
Seminārs notiks 2012.gada 20.jūlijā valodu un kultūras centrā "Pasaule mūsu mājās", Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 174-2.stāvs, plkst. 10.00.
Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Rēzeknē, Daugavpilī, Rīgā, Jūrmalā, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī.
Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem.
LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.
Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Semināra programma ir pieejama šeit.

 

lielals logo

 
LPIAA izveido mediatoru tīklu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Sestdiena, 30 jūnijs 2012 20:44

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros, nolūkā atvieglot patērētājiem un uzņēmējiem savstarpēju strīdu risināšanu, ir sagatavojusi sertificētos mediatorus, kuri palīdzēs risināt patērētāju strīdus visā Latvijas teritorijā.
Mediatoru sagatavošanu LPIAA organizējusi sadarbībā ar savām biedrorganizācijām un biedrību “Mediācija un ADR”. Šobrīd ir sagatavoti desmit mediatori, kuri pārstāv visas lielākas Latvijas pilsētas (Rīga, Jūrmala, Daugavpils, Ogre, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Jelgava, Liepāja un Ventspils).
Tik plaša tīkla izveide dod iespēju izmantot mediatora pakalpojumus efektīvai patērētāju strīdu risināšanai ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos.
Sakarā ar mediatoru tīkla izveidošanu LPIAA uzsākusi arī informatīvo kampaņu alternatīvu strīdu izskatīšanas mehānismu popularizēšanai. Kampaņas ietvaros 2012.gada jūnijā ir notikuši trīs bezmaksas semināri par patērētāju strīdu risināšanu Jūrmalā, Daugavpilī un Cēsīs. Līdz gada beigām LPIAA plāno organizēt bezmaksas informatīvos seminārus arī Rīgā, Ogrē, Rēzeknē, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī. Jautājumos par semināru organizēšanu citās pilsētās, lūdzam interesēties LPIAA.
Detalizētāka informācija par mediāciju un citiem alternatīviem strīdu risināšanas mehānismiem ir pieejama LPIAA izdotajā bukletā.
LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas ir nodibināta 1999.gadā un ir visu Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju, kuri ir LPIAA biedri, pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas Latvijā. LPIAA ir arī Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) loceklis un ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.
Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

lielals logo

 
Seminārs Cēsīs PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 22 jūnijs 2012 07:13

Aicinām uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu.
Seminārs notiks 2012.gada 29.jūnijā Cēsīs, Raunas iela 4, 2.stāva zālē, plkst. 10.00.

Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Cēsīs, Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, kā arī iepazīties ar šī tīkla Cēsu pārstāvi.

Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem.

LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Semināra programma ir pieejama šeit.lielals logo 

 
<< Sākums < Iepriekšējā 51 52 53 54 55 56 57 Nākamā > Beigas >>

52 lapa no 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack