LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Seminārs Daugavpilī PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 22 jūnijs 2012 07:05

Aicinām uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu. 

Seminārs notiks 2012.gada 27. jūnijā Daugavpilī, Saules ielā 15 (2.stāvā), plkst. 10.00.

Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Daugavpilī, Rīgā, Jūrmalā, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī.

Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem.

LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Semināra programma atrodama šeit

 

lielals logo

 

 
Seminārs Jūrmalā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 07 jūnijs 2012 08:56

Aicinām uz bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” rīko bezmaksas semināru par patērētāju strīdu risināšanu.
Seminārs notiks 2012.gada 12. jūnijā Jūrmalā, PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” telpās, Dzirnavu ielā 36/38, plkst. 10.00.
Semināra laikā notiks lekcija par problēmām, kas saistītas ar šobrīd Latvijas patērētājiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, PTAC, tiesa), kā arī tiks sniegta informācija par iespējam risināt šos strīdus lētāk un ātrāk, izmantojot mūsdienīgus strīdu risināšanas mehānismus, t.sk. tādus salīdzinoši mazpazīstamus, kā mediācija un strīdu izskatīšanas komisijas. Būs arī iespēja saņemt informāciju par LPIAA nesen izveidoto mediatoru tīklu, kas darbojas Jūrmalā, Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī, kā arī iepazīties ar šī tīkla Jūrmalas pārstāvi.
Seminārs ir paredzēts visiem interesentiem – gan patērētājiem, gan uzņēmējiem.
LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas nodibināta 1999.gadā un ir Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju (LPIAA biedri) pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas. LPIAA ir Eiropas patērētāju konsultatīvās grupas (ECCG) un Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) dalīborganizācija. LPIAA ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.
Projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Semināra programma pieejama šeit.

lielals logo

 
Semināri par siltumenerģijas patēriņa regulēšanu PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 28 februāris 2012 11:37

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru 2012.gada 12. martā Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukumā 1) no plkst. 12.00 līdz 16.30 notiks iedzīvotājiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī namu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem domāts informatīvs seminārs „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem”.

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” atvēršana un izplatīšana.

Darba programma pielikumā šeit.

 

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru rīkos reģionālos seminārus „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem” – 2012.gada 16.maijā Jelgavā, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes" telpās, P. Brieža ielā 26 un 2012.gada 27. jūnijā Daugavpilī, Saules ielā 15, 2.stāvā no plkst. 12.00. Uz semināru aicināti iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki, kā arī namu pārvaldītāji un apsaimniekotāji.

 

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” izplatīšana.

Seminārus atbalsta Sorosa Fonds Latvija.

 
Enerģijas efektivitātes pasākumi patērētājiem PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 26 janvāris 2012 14:28

”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana par enerģijas efektivitātes jautājumiem”

2011.gada 1 jūnijā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzsāka, ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstu, projektu „”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana par enerģijas efektivitātes jautājumiem” (t.i. bezdarbam pakļautie iedzīvotāji, ieskaitot jauniešus, pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušie iedzīvotājus un citas sociālās grupas). Tēma izvēlēta, jo pieaugoša problēma Rīgas, Viļņas un Tartu pašvaldībās ir iedzīvotāju spēja norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu rēķiniem.

Projekta mērķis ir organizēt “vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšanas pasākumus par enerģijas efektivitātes jautājumiem. Projekta ietvaros tika rīkotas divas grupu līderu apmācības – Gēteborgas pašvaldībā (Zviedrijā) un Tartu pašvaldībā (Igaunijā), kuru ietvaros tika organizētas gan apmācības, gan konkrētu „labo piemēru” aplūkošana t.i. enerģijas efektivitāte pasīvajās mājās; elektroenerģijas risinājumi enerģijas taupīšanai; biodegvielas ražošana un pielietošana individuālos un publiskos transporta līdzekļos u.tml. Grupu līderu apmācībām sekoja trīs izglītojošie semināri Rīgas pašvaldībā (Latvijā), kuri paredzēti projekta mērķa grupai t.i. Tartū, Viļņas un Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.

Projekta noslēguma tika izstrādāta elektronikā mājas lapa www.consumerenergy.lv, kura turpmāk kalpos kā kopēja platforma Baltijas valstu patērētāju organizācijām turpmāko enerģētikas iniciatīvu organizēšanai.

Projekta partneri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (Rīgas pašvaldības iedzīvotāji), Tartu patērētāju informācijas centrs (Tartu pašvaldības iedzīvotāji); Lietuvas patērētāju institūts (Viļņas pašvaldības iedzīvotāji) un “Alingsas Dabas Draugu grupa” un “Gēteborgas Enerģija” (Gēteborgas pašvaldības iedzīvotāji). Ieteikuma vēstuli projekta realizācijai ir izsniegusi Rīgas Enerģētikas Aģentūra.

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 janvāris 2012 14:50
 
ADR projekts PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 19 janvāris 2012 15:09

Lēta un ātra patērētāju un uzņēmēju strīdu risināšana kļūs pieejamāka

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ir uzsākusi projektu “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā”. Projekts ir vērsts uz patērētāju strīdu izskatīšanas efektivitātes paaugstināšanu, piedāvājot patērētājiem un uzņēmējiem visā Latvijas teritorijā mediācijas pakalpojumu, kā lētu un ātru savstarpējo strīdu risināšanas mehānismu, kas ir īpaši aktuāli apstākļos, kad patērētāju pieeja valsts institūcijām, t.sk. tiesām ir apgrūtināta to noslogotības un dārdzības dēļ.
Projekta ietvaros tiks izveidots mediatoru tīkls, kurš aptvers gandrīz visas lielākas Latvijas pilsētas (Rīga, Jūrmala, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Jēlgava, Liepāja un Ventspils). Mediācijas pakalpojuma sniegšanu LPIAA mediatori uzsāks ar 2012.gada aprīli.
Mediācija ir process, kurā strīdā puses pašas brīvprātīgi cenšas vienoties par izlīgumu ar mediatora palīdzību. Savukārt, mediators ir neitrāla persona, kas palīdz pusēm atrast savstarpēji pieņemamu risinājumu. Mediāciju bieži raksturo kā metodi, kas ļauj ar minimālu līdzekļu un laika patēriņu gan panākt savstarpēji izdevīgu strīda risinājumu, gan saglabāt labas attiecības starp strīda pusēm, bet uzņēmējiem – arī palīdz uzturēt labu reputāciju tirgū.
Mediācija ir viens no alternatīviem strīdu izskatīšanas mehānismiem, līdztekus strīdā iesaistīto pušu pārrunām, šķīrējtiesai, ombūdam, īres valdēm u.tml.
 LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas ir nodibināta 1999.gadā un ir visu Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju, kuri ir LPIAA biedri, pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas, no visiem Latvijas apvidiem. LPIAA ir arī Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) loceklis un ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 20 045,49, no kuriem 91,84% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2012 10:29
 
<< Sākums < Iepriekšējā 51 52 53 54 55 56 57 Nākamā > Beigas >>

53 lapa no 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack