LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Новые права потребителей, если товары или услуги оказались некачественными PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
31.03.2022 04:49
Изображение компьютера с сообщением о системной ошибке на экране
Avots:Satheesh Sankaran с Pixabay.

Пожалуй, самой важной темой жалоб и вопросов потребителей, которая никогда не теряет своей актуальности, является качество товаров и услуг. С 15 марта 2022 года вступили в силу поправки к Закону о защите прав потребителей, которые значительно расширяют права потребителей в случае, если товар или услуга признаны некачественными.

К сожалению, в одной статье невозможно охватить все изменения в законе, поэтому мы остановимся на некоторых важных нововведениях, касающихся цифрового контента, цифровых услуг, обновлений и распределения бремени доказывания дефекта.

Подробнее...
 
Energoresursu iekārtu izmantošana Rīgā PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
07.02.2022 16:26
There are no translations available.

step-cmyk

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija ir ienākušas iedzīvotāju sūdzības par to, ka Rīgas dome aicina rīdziniekus nomainīt apkures iekārtas, mazinot fosilo energoresursu patēriņu.

Uzsakām, ka Rīgas domei nepieciešams nopietniizvērtēt iedzīvotāju spēju un iespējas šādas izmaiņas veikt, tāpat vajadzīgas padziļinātas diskusijas ar iedzīvotājiem. Atgādināsim, ka ne visas atjaunojamo resursu kurināmie resursi ir ilgtspējīgi, piemēram, šķeldas un granulu intensīva un ilgstoša lietošana var novest pie šo resursu nepietiekamības un izveidot kārtējo krīzi.

Aicinām Rīgas domi nopietni izvērtēt un veikt analīzi par energoresursu iekārtu izmantošanu un sniegt skaidru redzējumu par finansiālā atbalsta programmām iedzīvotājiem.

Tāpat aicinām sniegt lielāku atbalstu iedzīvotājiem no valsts vai ES fondu līdzekļiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmās, jo esošā sistēma nav ilgtspējīga un neatbilst Latvijas iedzīvotāju, jo sevišķi trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju maksātspējai.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Обновлено 07.02.2022 16:35
 
Комиссии по рассмотрению потребительских споров - 5 лет! PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
31.01.2022 16:30
Изображение цифры 5, шампанского, воздушных шаров и надписью Happy anniversary
Avots:Gerd Altmann с Pixabay

В декабре прошлого года прошло ровно 5 лет с тех пор как в 2016 году начала свою деятельность Комиссия по рассмотрению потребительских споров (Комиссия). Если в течении первых лет работы Комиссии она была сравнительно малоизвестна, то на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась - публикации о предпринимателях не выполнивших решения Комиссии регулярно появляются в средствах массовой информации и количество жалоб, получаемых комиссией постепенно увеличивается с каждым годом.

В тоже время, юбилей это не только причина для торжества, но и подходящий момент для подведения определённых итогов проделанной работы.

Подробнее...
 
Cēsu iedzīvotāja Inese Kornete iekļauta "melnajā" sarakstā par naudas atmaksas neveikšanu tūristiem PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
31.01.2022 10:05
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta Inese Kornete par to, ka viņa neizpildīja Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru viņai uzlikts par pienākumu veikt 1230 EUR atmaksu patērētājam par nesniegtajiem tūrisma pakalpojumiem.

Inese Kornete vienojās ar patērētāju par ceļojumiem uz Grieķiju, Maroku, Holandi 2019. un 2020. gadā. Par ceļojumiem patērētāja veica maksājumus Inesei Kornetei 1230,00 EUR apmērā. Rakstveida līgums par pakalpojuma sniegšanu ar Inesi Korneti nevienā gadījumā netika noslēgts. Plānotie ceļojumi nenotika un līdz šim par nenotikušajiem ceļojumiem ar Inesi Korneti sazināties nav izdevies un naudas atmaksa par pakalpojumu nav veikta.

Komisija, izvērtējot lietā esošos materiālus secināja, ka patērētājas iegādātie ceļojumi noteiktajā termiņā nenotika, kā arī Inese Kornete nav atmaksājusi par nenotikušajiem ceļojumiem samaksāto naudu. Tāpat Inese Kornete nav sniegusi nekādus paskaidrojumus par lietā esošiem apstākļiem.

Vadoties no minētiem apstākļiem, komisija secināja, ka atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem patērētājai ir tiesības atgūt par pakalpojumiem samaksāto naudu pilnā apmērā.

Atgādinam, ka iepriekš attiecībā uz Inesi Korneti arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2021.gada 24.septembrī pieņēma Lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā Nr.18 (https://registri.ptac.gov.lv/sites/default/files/inese_kornete_24092021_lemums_izraksts.pdf), ar kuru Inesei Kornetei uzlikts naudas sods 1 500 EUR apmērā un uzlikts par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi t.i.:

  • bez speciālās atļaujas (licences) jebkādā veidā piedāvāt pārdošanai vai pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ;
  • neveikt naudas atmaksu patērētājiem par nenotikušiem ceļojumiem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 01.02.2022 11:26
 
Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050_STEP projekts PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
16.12.2021 18:45
There are no translations available.

step-cmyk

Lai izglītotu un informētu plašu sabiedrību par Eiropas Savienībā (ES) pieņemto Zaļo kursu un klimatneitralitātes politiku, ir izveidota biedrība Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050, kuras biedrs ir "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (LPIAA).

Eiropas Zaļais kurss un ES klimata politika saistībā ar emisiju samazināšanu tiešākā vai netiešākā veidā attiecas uz ikvienu iedzīvotāju un uzņēmumu neatkarīgi no tā, vai tas atrodas galvaspilsētā, reģionu centros vai novados. Lai sagatavotos tā dēvētajai zaļajai pārejai, sabiedrības informētība ir viens no galvenajiem uzdevumiem.
Lai sasniegtu šos uzdevumus ir svarīgi sadarboties ar reģioniem un novadiem, kā arī iesaistīt kopējā darbā dažādus partnerus gan no pašvaldību, biznesa, gan no NVO un akadēmiskās un ekspertu kopienām. Šāda pieeja atbilstu klastera principam.
Latvijas klimata neitralitātes klasteris 2050 ir platforma informācijas un viedokļu apspriešanai nevis gatavo atbilžu avots.
Latvijas klimata neitralitātes klasterī 2050 jau apvienojušās vairākas biedrības un trīs privātpersonas, tostarp biedrība RISEBA Alumni, biedrība Mentori, biedrība Latgales lietišķo sieviešu apvienība, biedrība Par zaļu Pierīgu un biedrība Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

“Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija” piedalās starptautiskā projektā “STEP”, kas notiek Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Horizon 2020” („Apvārsnis 2020”) ietvaros. Papildu ES mērķim par klimata neitralitāti un vēlmei panākt negatīvas emisijas pēc 2050.gada, ir mazināt enerģētisko nabadzību, piemēram, izvērtējot izmaksu efektivitāti attiecībā uz apkures iekārtu nomaiņu vai ierīkošanu, siltumapgādes tīklu attīstību, kā arī māju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Eiropas klimata likums nosaka dalībvalstīm saistošu klimata mērķi līdz 2030.gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu neto emisijas – emisijas pēc piesaistes atskaitīšanas – vismaz par 55% salīdzinājumā ar 1990.gadu. Tie ir uzdevumi, kas skars visu sabiedrību.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

Обновлено 07.02.2022 12:59
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 4 из 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack