LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Apvieno spēkus enerģētiskās nabadzība mazināšanai PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
20.08.2021 13:15
There are no translations available.

Projekts “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP)

pictureJelgavas valstspilsētā četras organizācijas īsteno un finansē Eiropas Savienības Pētneicības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros dažādus projektus enerģētiskās nabadzības mazināšanai, palīdzot tai iedzīvotāju daļai, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, lai samaksātu par energoapgādes pakalpojumiem zemu ienākumu, augstu energopakalpojumu izmaksu un zemas energoefektivitātes dēļ. Apņemšanās samazināt enerģētiko nabadzību Latvijā ir iekļauta Nacionālajā klimata un enerģētikas rīcības plānā 2030. gadam.

Kopš 2019.gada jūnija PIAA īsteno “Apvārsnis 2020” programmas projektu “Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai” (STEP), kas noslēgsies 2022.gada jūnijā. Projekta ietvaros ir izveidots kontaktpunkts Jelgavā, konsultējot patērētājus par to tiesību un interešu aizsardzību, izveidota patērētāju grupu un iesaistīto organizāciju sadarbība, kuras konsultē cilvēkus par dažādiem jautājumiem (piemēram, efektīvāks enerģijas patēriņš, informācija kā var palīdzēt ietaupīt naudu, uzlabot veselību un labsajūtu mājoklī). Projektā plānots izplatīt labos piemērus un politikas izvēles, kas var mazināt enerģētisko nabadzību.

Zaļās enerģijas uzņēmums SIA “Gren Jelgava” kopš 2019.gada septembra piedalās “Apvārsnis 2020” programmas projekta “SocialWatt -Atbildīgo pušu savienošana, lai pieņemtu inovatīvas shēmas enerģētiskās nabadzības samazināšanai” īstenošanā. Projekts paredz izstrādāt, ieviest, pārbaudīt un paplašināt inovatīvus risinājumus enerģētiskās nabadzības mazināšanai un tas noslēgsies 2023.gada aprīlī. SocialWatt ietvaros izstrādāto, atbilstošo rīku nolūks ir palīdzēt komunālo pakalpojumu sniedzējiem un enerģijas piegādātājiem efektīvi identificēt enerģētiskā nabadzībā nonākušas mājsaimniecības, kā arī izstrādāt un pārraudzīt risinājumus, kas vērsti uz šādu mājsaimniecību energoefektivitātes paaugstināšanu.

Kopš 2020.gada septembra ZREA īsteno “Apvārsnis 2020” programmas projektu “Enerģētiskās nabadzības mazināšana, izmantojot enerģētikas kopienu iniciatīvas” (PowerPoor), kas ilgs līdz 2023.gada augustam. Projekta mērķis ir izglītot enerģētiski nabadzīgās mājsaimniecības vai mājsaimniecības, kas ir tuvu enerģētiskās nabadzības riskam, par veidiem, kā tērēt enerģiju mazāk un gudrāk, kā uzlabot mājokļu energoefektivitāti ar nelieliem ieguldījumiem, kā arī izmantojot iedzīvotāju veidotas kopīgas iniciatīvas, kā piemēram, enerģētikas kopienas, un inovatīvus finansējuma piesaistes veidus kā pūļa finansējums. Sākot ar 2021.gada oktobri Jelgavā, Jēkabpilī, Aucē un citur Zemgalē 25 apmācīti konsultanti sniegs padomus mājsaimniecībām (gan klātienē apmeklējot mājsaimniecības, gan attālināti), izmantojot PowerPoor izstrādātos informāciju komunikāciju tehnoloģiju (IKT) rīkus, kas pieejami internetā jebkuram interesentam. ZREA birojā ir atvērts PowerPoor Enerģētiskās nabadzības mazināšanas Birojs - kontaktpunkts.
Kā “jaunpienācējs” enerģētiskās nabadzības mazināšanas projektu pulkā ir POIC, kas 2021.gada martā uzsāka “Apvārsnis 2020” projektu “Veselības, labklājības un līdztiesības uzlabošana, īstenojot uz pierādījumiem balstītu pilsētu politiku, lai cīnītos pret enerģētisko nabadzību” (WELLBASED) un savas aktivitātes īstenos līdz 2025.gadam. Projekta ietvaros paredzēts īstenot pētījumu par to, kā enerģētiskā nabadzība ietekmē iedzīvotāju labklājību un veselības stāvokli. Balstoties uz iegūtajiem datiem, tiks izstrādāti ieteikumi pašvaldībai, kādi atbalsta mehānismi visefektīvāk uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Reti gadās, kad vienā pilsētā 4 organizācijas vienlaicīgi ievieš vairākus “Apvārsnis 2020” programmas projektus ar līdzīgu mērķi. Tāpēc 2021.gad 3.augustā ZREA, PIAA, POIC un Gren Jelgava pārstāvji rīkoja sapulci, lai pārrunātu iespējamo sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā. Enerģētiskās nabadzības mazināšanā tiks iesaistīti ne tikai iedzīvotāji, bet arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija, sociālā pārvalde, namu apsaimniekošanas uzņēmums, NVO sektors, u.c. interesenti, kas ļaus izcelt enerģētiskās nabadzības problēmu un paaugstinās sabiedrības izpratni par problēmas nozīmīgumu un tās risināšanas iespējām.

Vairāk informācija par minētajiem projektiem var atrast dekojošās mājas lapās, kā arī jaunumus par projekta aktivitātēm var uzzināt iesaistīto institūciju interneta vietnēs:

www.powerpoor.eu

www.stepenergy.eu

www.socialwatt.eu

www.wellbased.eu

step-cmykLai aistāvētu mazāk aizsargāto patērētāju intereses enerģijas tirgū LPIAA ir iesaistījusies projektā "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" (STEP). Projekta mērķis ir mazināt patērētāju enerģētisko nabadzību, mudinot mainīt patērētāju uzvedību un lietot energoefektīvākus risinājumus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis ES pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" finansējumu saskaņā ar dotācijas līgumu Nr.847080.

Обновлено 25.08.2021 10:01
 
SIA "Torex", kura tirgo vietnē torex.lv, iekļauta "melnajā" sarakstā PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.07.2021 14:42
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Torex" (reģ. Nr. 40103891503) par to, ka uzņēmums nav izpildījis Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu ar kuru tam uzlikts par pienākumu veikt durvju maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošām.

SIA "Torex" pārdeva patērētājam ārdurvis Snegir cottage sng 2m par kuru iegādi un uzstādīšanu patērētājs veica apmaksu 2762,00 EUR apmērā. Pēc durvju uzstādīšanas patērētājs secināja, ka durvis nav uzstādītas pareizi, durvis bija sabojātas, kā rezultātā durvis cieši neaizvērās un bija šķirbas starp visām trim durvju vērtņu ailēm. Vairākkārt vēršoties pie SIA "Torex" par konstatētajām nepilnībām, tās pilnībā netika novērstas. Novēršot neatbilstības, uzņēmuma darbinieki šķirbas durvju vērtnēs aizpūta ar silikonu, kas vēlāk tika nokasīts nost, tādējādi durvis saskrāpējot. Durvju šķirbās tika saliktas papildu gumijas, bet arī tas neatrisināja problēmas ar caurvēju. Tādējādi patērētājs vērsās pie SIA "Torex", prasot veikt durvju demontāžu un jaunu durvju uzstādīšanu.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija konstatēja, ka komersanta mājaslapā norādīts, ka durvis atbilst ceturtā blīvuma klasei, kas ir augstākā blīvuma klase. Ceturtās blīvuma klases durvīm gaisu cauri laist nevajadzētu. Komisija no iesniegtajiem pierādījumiem, fotoattēliem secina, ka konkrētās durvis neatbilst ceturtā blīvuma klasei, jo no fotoattēliem redzams, ka durvis slikti pieguļ, veidojas šķirbas, kas laiž cauri gaisu.

Tāpat Komisija secināja, ka durvīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus (turpmāk – Regula) nav CE marķējums, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Sabiedrība pēc Komisijas aicinājuma minētos dokumentus neiesniedza, tādēļ Komisija norādīja, ka ārdurvis, kurām nav CE marķējuma un Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, Latvijā un Eiropas ekonomikas zonas valstīs tirgot nav atļauts.

Ņemot vērā to, ka durvis tika tirgotas Eiropas Savienībā un patērētājs varēja sagaidīt, ka tās atbildīs normatīvo aktu prasībām, bet durvīm nav CE marķējums, kā arī Ekspluatācijas īpašību deklarācija un ka durvīm nepiemīt sabiedrības mājaslapā norādītā ceturtā blīvuma klase, tad Komisija secināja, ka durvis ir uzskatāmas par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

 
Каким образом потребитель может пользоваться товаром в течении срока права на отказ? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
23.07.2021 14:05
Изображение человека, передающего посылку
Источник:RoseBox رز باکس с Unsplash

Всё чаще потребители пользуются возможностью приобрести товары и услуги с помощью интернета, поэтому закономерным является как рост случаев использования права на отказ, так и рост количества связанных с этим споров. Часть этих споров касается пользовния товаром в течении 14-дневного срока права на отказ - как по поводу степени этого пользования, так и в отношении потери права на отказ. Что предусматривает закон?

Обычно потребитель имеет право испытать товар, но не более, чем это было бы разрешено в обычном магазине

Не считая нескольких исключений (см. ниже), закон недвусмыслинно предоставляет потребителю право испытать товар в течении периода права на отказ. Однако, закон также возлагает на потребителя ответственность за снижение стоимости товара, если товар использовался для другой цели, а не для выяснения его характера, особенностей и функционирования.

Обновлено 23.07.2021 16:35
Подробнее...
 
Patērētāju asociācija sper pirmo soli preču testēšanā PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
21.07.2021 11:37
There are no translations available.

Aktīvo iedzīvotāju fonda logo

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) ar 2021.gada 1.jūliju uzsāka darbu pie sen lolota projekta, kurš veltīts preču testēšanai. Projekts "Patēriņa preču testēšanas kapacitātes izveidošana" kļuva iespējams pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansējumam, kuru caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Projekta ietvaros PIAA plāno uzsākt preču testēšanu, tādējādi izveidojot jauno organizācijas stratēģisko darbības virzienu. Paredzēts, ka PIAA tuvāko 3 - 5 gadu periodā piedāvās Latvijas patērētājiem augstas kvalitātes preču testu rezultātus, tādējādi nodrošinot pieeju būtiskai informācijai par Latvijas tirgū pieejamām precēm un palīdzot Latvijas patērētājiem izvēlēties savām vajadzībām atbilstošas un drošas preces.

Informācijas pieejamības uzlabošanai, projekta ietvaros PIAA izstrādās arī jaunu organizācijas mājaslapu ar uzlabotu funkcionalitāti un mūsdienu izskatu.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar patērētāju organizāciju apvienību Euroconsumers, Čehijas patērētāju organizāciju dTest un Slovēnijas patērētāju organizāciju Zveza Potrošnikov Slovenije jeb ZPS.

 
Еврокомиссия предлагает существенно улучшить защиту потребителей с сфере кредитования PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.06.2021 13:43
Изображения здания Еврокомиссии
Avots:Fritz Straub с Pixabay.

Сегодня Еврокомиссия опубликовала новую законодательную инициативу по повышению уровня защиты потребителей в сфере кредитования.

ЕК указывает, что в течении последнего десятилетия дигитализация существенно изменила процесс принятия решений потребителями и их привычки, а именно, в наше время потребители дают предпочтение более удобному и быстрому получению кредита и зачастую делают это в интернете. Это также влияет на отрасль кредитования, которая становится всё более дигитализированной. Новые участники рынка, такие как одноранговые (peer-to-peer) платформы займа, предлагают кредиты в различных форма. Появились и новые продукты, например, краткосрочные кредиты с высокой стоимостью. Дигитализация также предлагает новые способы предоставления информации в дигитальной среде и оценки платёжеспособности потребителей с использованием автоматизированных систем принятий решений и нетрадиционных данных.

С помощью новой инициативы ЕК надеется справится с этими вызовами.

Предложение предусматривает:

  • включить в регулирование рискованные кредиты, которые в данным момент на уровне ЕС не регулируются, в том числе кредиты, сумма которых не превышает 200 евро или кредитование по схеме "Покупай сейчас, плати позже" (Buy Now Pay Later);
  • уточнить требования по поредоставлению информации потребителям, обеспечив их соответствие дигитальному оборудованию;
  • сделать информацию о кредите более понятной и избежать информационной перегрузки потребителей;
  • искоренить коммерческую практику с помощью которой эксплуатируются особенности поведения потребителей, например, связывание продукта, заранее выставленные галочки или продажа незаказанных кредитов (например, высылка потребителям незаказанных кредитных карт или увеличения лимита овердрафта/кредитной карты в одностороннем порядке, не получив заранее соотвествующую просьбу от потребителя или ясное его согласие);
  • усовершенствовать правила по оценке платёжеспособности потребителей, чтобы обеспечить использование пригодных и соразмерных данных, а также предотвратить возникновение чрезмерной задолженности;
  • ввести ограничения на издержки кредита т.е. ограничения на одну или несколько из следующих ставок: процентная ставка по кредиту, годовая процентная ставка и общие расходы на кредит;
  • поддержать потребителей, попавших в финансовые затруднения, с помощью мероприятий по временному облегчению займа (рефинансирование кредита, продление срока кредита, отсрочка платежей и др.) и/или услуги кредитных консультаций;
  • ввести к предпринимателям требование сделать приоритетом нужды потребителей и соблюдать стандарты этики, одновременно обеспечивая достаточный уровень знаний и компетенции персонала в сфере кредитования.

Проект новой директивы находится здесь, информационный бюллетень находится здесь.

Обновлено 01.07.2021 09:43
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 8 из 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack