LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Жаркий июнь выдался и для TikTok: Еврокомиссия даёт месяц, а организация потребителей из Нидерландов требует 1,5 миллиарда евро PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.06.2021 17:46
Bērns ar viedtālruni rokā, viņa brillēs TikTok zīmes atspulgs
Avots: BEUC

Европейская Комиссия и сеть учреждений по защите прав потребителей стран ЕС, реагируя на жалобу Европейской организации потребителей (BEUC) поданную в начале этого года, начала формальный диалог с TikTok о пересмотре её коммерческой практики и дала TikTok один месяц на ответ и начало сотрудничества. Со стороны учреждений по защите прав потребителей стран ЕС руководство процессом на себя взяли учреждения Швеции и Ирландии.

Ранее мы уже сообщали о том, что BEUC подала Еврокомиссии и сети учреждений стран ЕС по защите прав потребителей жалобу на TikTok, платфому по созданию и просмотру видео, которая является очень популярной среди детей и подростков, поскольку на основаниии проведённого исследования, BEUC пришла к выводу, что TikTok нарушает несколько правовых актов по защите прав потребителей и не защищает детей от скрытой рекламы и неподходящего для них содержания.

В свою очередь, организация потребителей из Нидерландов Consumentenbond сообщила об обращении в суд с коллективным иском против TikTok по повору нарушений права на частную жизнь детей. Consumentenbond в сотрудничестве с Take Back Your Privacy Foundation требует у TikTok стереть незаконно собранные личные данные, впредь соблюдать требования правовых актов, а также выплатить потребителям компенсацию за незаконную обработку личных данных в общем размере около 1,5 миллиардов евро.

Инициаторы коллективного иска сообщают, что TikTok тщательно следит за действиями детей и незаконно собирает личные данные детей в ходе использования приложения. Эти личные данные включают информацию профиля пользователя, видео, фото, место нахождения и всё, что дети делают с помощью приложения, в том числе информацию о том, что дети смотрят, как долго, что им нравится и т.д. К тому же, Consumentenbond обращает внимание на то, что TikTok передаёт личные данные детей вне ЕС, не обеспечивая соотвествующих мероприятий по защите.

Обновлено 29.06.2021 10:47
 
Sabiedriskās organizācijas un eksperti aicina rīkoties pret novērošanā balstītu reklāmu PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
23.06.2021 05:58
There are no translations available.

Cilvēka ar datoru, kuram seko acu āboli attēls
Avots: Norwegian Consumer Council.

Vairāk nekā 50 Eiropas un ASV organizācijas, kā arī virkne ekspertu, ieskaitot Norvēģijas Patērētāju Padomi (Norwegian Consumer Council jeb NCC), Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju, Eiropas Patērētāju organizāciju (BEUC) un Amerikas Patērētāju Federāciju (Consumer Federation of America), pamatojoties uz NCC publicēto ziņojumu aicina valstu institūcijas abos Atlantijas okeāna krastos apsvērt lietotāju novērošanā balstītās reklāmas (angl. surveillance-based advertising) aizliegšanu sakarā ar to, ka šī prakse apdraud pilsoņu pamattiesības.

Katru dienu patērētāji tiek pakļauti plašai komerciālai novērošanai tiešsaistē. Tas noved pie manipulēšanas, krāpšanas, diskriminācijas un privātuma pārkāpumiem. Informācija par to, kas mums patīk, mūsu pirkumiem, garīgo un fizisko veselību, seksuālo orientāciju, atrašanās vietu un politiskiem uzskatiem tiek vākta,  apkopota  un izmantota mērķa reklāmas (targeted advertising) aizsegā.

Jaunajā NCC ziņojumā uzskatāmi parādīta šīs komerciālās novērošanas kaitīga ietekme uz patērētājiem un sabiedrību kopumā:

 1. Manipulēšana.

  Uzņēmumi ar vispusīgām un detalizētām zināšanām par mums var pielāgot savu komunikāciju, ne tikai mēģinot efektīvāk pārdot preces un pakalpojumus, bet arī lai ietekmētu sabiedrības viedokli, tajā skaitā, vēlēšanu rezultātus.

 2. Drošības riski.

  Kad tūkstošiem uzņēmumu vāc un apstrādā milzīgus personas datu apjomus, ievērojami pieaug identitātes zādzības, krāpšanas un šantāžas riski. Arī NATO šādu datu vākšanu atzina par drošības risku.

 3. Maldināšana.

  Kontroles par reklāmas izvietošanas vietu un kontekstu trūkums var veicināt patērētāju maldināšanu, kā arī nepatiesa vai kaitīga satura izplatīšanu. Tas arī rada ievērojamus izaicinājumus izdevējiem un reklāmdevējiem saistībā ar ienākumu gūšanu, riskiem reputācijai un piegādes ķēžu nepārredzamību.

 4. Privātuma pārkāpšana.

  Praktiski nekontrolēti personas datu vākšanu un izmantošanu veic gan lieli uzņēmumi, gan uzņēmumi, kuri vairumam patērētāju nemaz nav zināmi. Patērētājiem faktiski nav nekādu iespēju uzzināt kādi dati tiek vākti, kam šī informācija tiek nodota un kā tā var tikt izmantota.

 5. Diskriminācija.

  Novērošanā balstītu sistēmu nepārredzamība un automatizēta lēmumu pieņemšana palielina diskriminācijas risku, piemēram, izslēdzot patērētājus no potenciāla preču un pakalpojumu saņēmēju loka, pamatojoties uz ienākumu līmeni, dzimumu, tautību, atrašanas vietu, seksuālo orientāciju vai liekot patērētājiem maksāt par precēm un pakalpojumiem vairāk.

 6. Konkurences kropļošana.

  Novērošanā balstīta reklāma rada priekšrocības uzņēmumiem, kuri vāc un apstrādā informāciju no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un platformām. Tas samazina mazākiem uzņēmumiem iespējas konkurēt un negatīvi ietekmē uzņēmumus, kuri ievēro cilvēka pamattiesības.

Kā norāda ziņojuma autora NCC pārstāvis Finn Myrstad:

“Ir ļoti grūti attaisnot šīs sistēmas negatīvas sekas. Aizliegums sniegs ieguldījumu tirgus atveseļošanai un palīdzēs aizsargāt gan patērētājus, gan sabiedrību.”

Šobrīd gan politikas veidotāji, gan sabiedriskās organizācijas abos Atlantijas okeāna krastos arvien uzstājīgāk iebilst pret šādu praksi. Piemēram, Eiropas Parlaments un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs jau izteica aicinājumu izskaust un aizliegt novērošanā balstītu reklāmu. ASV patērētāju organizāciju un pilsoņu tiesību aizsardzības organizācijas aicināja ieviest līdzīgu aizliegumu. 

Topošais Digitālo pakalpojumu akts var nodrošināt tam tiesisku pamatu Eiropā. Arī ASV likumdevējiem vajadzētu pieņemt visaptverošu privātuma aizsardzības regulējumu, kurš pasargātu patērētājus.

Ziņojumā NCC norāda uz alternatīviem digitālās reklāmas modeļiem, kuriem nav nepieciešama patērētāju izsekošana un, kura nodrošina reklāmas devējiem un izdevējiem vairāk kontroles par to, kur un kāda reklāma tiek parādīta. Piemēram, reklāma, kuru rāda atkarībā no izvietošanas konteksta vai patērētāju brīvprātīgi sniegtas informācijas par to, kādu reklāmu viņi vēlas redzēt.

Обновлено 23.06.2021 08:01
 
SIA "BULTA-TURS", kura pērn tirgoja ceļojumus bez licences, iekļauta "melnajā" sarakstā PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
03.06.2021 11:08
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "BULTA-TURS" (reģ. Nr. 40003144578) par to, ka uzņēmums nav izpildījis trīs Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus par naudas atmaksu saistībā ar nenotikušajiem ceļojumiem.

SIA "BULTA-TURS" tika izslēgta no tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzes, kad 2020.gada 28.janvārī PTAC anulēja tai licenci. Savukārt, 2020.gada 14.oktobrī PTAC sodīja komersantu par negodīgu komercpraksi un aizliedza SIA "BULTA-TURS" bez licences jebkādā veidā (tai skaitā interneta vietnēs www.bultatur.lv un atg.bultatur.lv un interneta vietnes www.facebook.com Marinas Belogolovinas profilā www.facebook.com/profile.php?id=100005659577373) piedāvāt pārdošanai vai pārdot kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ.

Komisijas izskatīšanai nonāca trīs lietas, kurās ceļotāji sūdzējās par to, ka SIA "BULTA-TURS" neveica naudas atmaksu par nenotikušajiem ceļojumiem, turklāt, vienā no šiem gadījumiem komersants noslēdza līgumu ar patērētāju jau pēc licences anulēšanas.

Izvērtējot visu trīs lietu materiālus, Komisija atzina, ka SIA "BULTA-TURS" ir pienākums atmaksāt par ceļojumiem samaksāto naudu, jo ceļojumi nenotika līgumos paredzētajos datumos.

Divos gadījumos Komisija konstatēja, ka līguma noslēgšanas laikā SIA "BULTA-TURS" bija tiesīga noslēgt līgumu, līdz ar to pēc tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās licences anulēšanas, komersantam bija jāizpilda tā uzņemtās saistības. Tomēr, pirms ceļojuma sākuma komersants nevarēja nodrošināt ceļojumu līgumā paredzētajos datumos un piedāvāja patērētājiem tos mainīt, bet vienošanās par citu ceļojuma datumu nepanāca, jo pārstāja ar patērētājām komunicēt. Tādēļ Komisijas ieskatā, patērētājas bija tiesīgas izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, un saņemt visu iemaksāto naudas summu atmaksu.

Trešajā gadījumā Komisija secināja, ka līgums tika noslēgts jau pēc licences anulēšanas, līdz ar to, SIA "BULTA-TURS" nebija tiesīga slēgt līgumu ar ceļotāju. Tomēr Komisija uzskatīja, ka arī šajos apstākļos pastāv likumisks pamats uzlikt komersantam par pienākumu atmaksāt saņemto naudu par nenotikušo ceļojumu.

Nevienā no trīs lietām SIA "BULTA-TURS" atbildi uz pieprasījumu sniegt skaidrojumu Komisijai nesniedza.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 03.06.2021 11:19
 
Тесты обнаруживают присутствие токсичных веществ в одноразовой посуде не содержащей пластмассу PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
31.05.2021 13:38
Изображение с подносами из бамбука
Avots:thesuccess no morguefile.com

Европейская организация потребителей (BEUC) сообщает, что новые тесты товаров, проведённые организациями потребителей, выявили присутствие вызывающих опасение веществ в одноразовой посуде, изготавлиеваемой из популярных альтернатив пластмассе, например, одноразовые тарелки из растительных волокон (бамбук, сахарный тростник), бумажные соломки или подносы из пальмовых листьев. Несклько продуктов также вводили в заблуждение потребителей необоснованными утверждениями об их экологических свойствах. BEUC и её члены призывают ЕС обеспечить, чтобы альтернативы одноразовой пластмассе были безопасными и не вводили в заблуждение потребителей.

В результате исследования был сделан вывод, что в общем более половины товаров (53%) содержало одно или несколько нежелательных веществ, уровень содержания которых превышал рекоммендуемый, включая некоторые вещества, в отношении которых существуют подозрения о том, что они могут вызвать рак. К тому же 21% товаров содержал эти вещества в количестве близком к лимитам. Принимая во внимание то, что с 3 июля 2021 года многие одноразовые пластмассовые изделия будет запрещено продавать в ЕС, производители и потребители всё больше обращаются к альтернативам из бамбука, бумаги или пальмовых листьев. Однако, в отличие от пластмассы, безопасность этих материалов на уровне ЕС не регулируется.

Результаты исследования также показывают, что альтернативы пластмассе, которым якобы присущи более "зелёные" свойства, могут ввести в заблуждение потребителей: о некоторых образцах протестированных товаров утверждается, что они разлагаются в природе или являются биоразлагаемыми, но с помощью тестов удалось выяснить, что многие из них содержат "вечные" химические вещества, которые полностью не разложаться в течении сотен лет, оставшись в среде и скапливаясь в почве, воде и живых организмах.

Тестирование затронуло:

 • 57 товаров:
  • 23 тарелки и подноса из натуральных волокон, главным образом, багассы;
  • 18 бумажных соломинок;
  • 16 тарелок и подносов из пальмовых листьев.
 • несколько групп химических веществ и пестицидов:
  • Пер- и полифторакрильные вещества (PFAS), которые также зовутся "вечными" химическими веществами, поскольку они очень длительно сохраняются в природе. PFAS широко используются в изготовлении пластмассы и для обеспечения водо-, жиро-, и/или пятноустойчивости других потребительских товаров. PFAS связаны с раком, нарушениями деятельности мозга и другими серьёзными проблемами со здоровьем;
  • Хлоропропанол может возникнуть в процессе производства бумажной упаковки, имеет канцерогенные свойства;
  • Пестициды могут находиться в товарах либо как остатки пестицидов, использовавшихся в процессе выращивания сахарного тростника, пальмовых деревьев или других растений, либо в процессе переработки натуральных материалов. Подвержение воздействию определённых пестицидов, среди прочего, связано с раком, пороками развития и эндокринными заболеваниями.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться здесь (на английском).

 
Что такое "чёрный" список и как в него не попасть? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.05.2021 15:22
Изображение портативного компьютера с таблицей на экране и книгой в чёрной обложке рядом
Avots:Pexels no Pixabay.

В последнее время в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о включении различных коммерсантов в "чёрный" список Центра по защите прав потребителей. В него попадают как малоизвестные, так и всем знакомые предприниматели·

В связи с этим время от времени наблюдаем как удивление и недовольство предпринимателей из-за попадания в "чёрный" список, так и непонимание со стороны потребителей по поводу того почему тот или иной предприниматель в него не включен, а также о смысле и необходимости "чёрного" списка в принципе.

В этой статье дадим ответы на некоторые из этих вопросов.

Обновлено 28.05.2021 15:51
Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 9 из 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack