LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)

Patērētāju interešu aizsardzība enerģētikas jautājumos

Finansētājs: Sorosa fonds Latvija

Periods: 2 Nov 2009 - 31 Okt 2010

Vieta: Latvija

Mērķis: Aizsargāt patērētāju intereses un tiesības enerģētikas jautājumos.

Aktivitātes: 1) Izglītot desmit reģionālos LPIAA pārstāvjus reģionos informatīvam un konsultatīvam darbam ar vietējiem iedzīvotājiem par siltumenerģijas tarifiem un to veidošanās mehānismiem; 2) Uzraudzīt sabiedrisko pakalpojumu regulatora darbu jautājumā par siltumenerģijas tarifu noteikšanu, rosināt regulatoru pārbaudīt pakalpojuma sniedzēja administratīvo un amortizācijas izdevumu pamatotību (nepieciešamas likumdošanas izmaiņas), panākt LPIAA pārstāvja dalību sabiedrisko pakalpojumu regulatora sēdēs; 3) Izpētīt sabiedrības attieksmi par siltumenerģijas jautājumiem (kā cilvēki izprot rēķinos iekļautās pozīcijas, kā uzlabot komunikāciju starp iedzīvotajiem un pakalpojumu sniedzējiem, u.tml.) – 100 respondenti katrā no 16 pētījuma iesaistītajām pilsētām – Jelgava, Rīga, Jūrmala, Liepāja, Cēsis, Rēzekne, Gulbene, Daugavpils, Salacgrīva, Balvi, Ogre; izpētīt siltumenerģijas tarifu veidošanos 16 Latvijas pilsētās (salīdzināt siltumenerģijas izmaksas un dažāda kurināmā materiāla veidu izmaksas).

Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

Finansētājs: LR Ekonomikas ministrija / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Periods: 21 Aug 2007 - 31 Aug 2008

Vieta: Latvija

Mērķis: veicināt patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa paaugstināšanos un sabiedrības iesaistīšanu patērētāju tiesību aizsardzības sistēmas veidošanā, nodrošinot iespēju patērētājiem paust savu viedokli un saņemt informāciju par savām tiesībām.

Aktivitātes: 6 semināri, 16 atzinumi tiesību aktu projektiem vai grozījumiem, Latvijas pārstāvja dalība Eiropas patērētāju konsultatīvajā grupā, patērētāju konsultēšana 7 vietās Latvijā un sūdzību analīze, patērētāju aptauja par uzticību pirkumu veikšanai elektroniskajā vidē.

Patērētāju uzticības stiprināšana plaša klāsta preču drošumam (Strengthening Consumer Confidence in Safety of Large Range of Products)

Finansētājs: Eiropas Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības direktorāts, LR Ekonomikas ministrija

Periods: 1 Jun 2005 - 31 Aug 2006

Vieta: Latvija

Mērķis: apzināt problēmas, kas saistītas ar preču drošumu, marķējumu, brīdinājuma zīmēm, lietošanas instrukcijām, un izstrādāt ieteikumus situācijas uzlabošanai, lai palīdzētu patērētājiem sasniegt drošākus dzīves apstākļus.

Makroprojekts "Patērētāju tiesību aizsardzības veicināšana Latvijā un PIAA stiprināšana" (Promotion of Consumer Interests in Latvia and Strengthening of PIAA)

Finansētājs: Eiropas Komisijas Phare Access

Periods: 1 Jul 2001 - 30 Sept 2002

Vieta: Jūrmala, Jelgava, Ogre, Cēsis un Daugavpils

Zināšanas ir Tava aizsardzība (Knowledge Is Your Protection!)

Finansētājs: Ziemeļu Ministru padome

Periods: 1 Aug 2002 - 1 Jan 2003

Vieta: Latvija

Mērķis: savākt informāciju par brīvprātīgajām preču zīmēm Latvijas pārtikas tirgū.

Rezultāti: pētīti preču zīmju piešķiršanas kritēriji, kontrole, preču zīmju izdevēju atbildība, klajā nāca buklets "Preču zīmes Latvijas pārtikas tirgū", kas tika prezentēts preses konferencē Latvijas Pārtikas centrā 2003.gada 31.janvārī.

Zini par ko maksā

Finansētājs: Sorosa fonds Latvija

Periods: 1 Okt 2002 - 1 Jul 2003

Vieta: Latvija

Mērķis: komunālo un īres maksājumu aprēķināšanas metodikas izpēte un uzraudzība pašvaldībās

Rezultāts: izvērtēti Cēsu un Jelgavas pilsētas ūdens un siltuma tarifi un apmācīti padomdošanas eksperti komunālo pakalpojumu jomā.

PIAA līdzdarbošanās likumdošanā

Finansētājs: Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programma

Periods: 2003

Vieta: Latvija

Mērķis: sniegt juridisko palīdzību patērētājiem

Rezultāts: patērētāju intereses aizstāvētas tiesā

Latvijas patērētājs Eiropas Savienībā

Finansētājs: Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programma

Periods: 2004-2005

Vieta: Latvija

Rezultāts: apmācību semināri par patērētāju likumdošanu ES

Kas ir kredīts?

Sadarbībā ar: Aizkraukles banku

Periods: 2004

Vieta: Latvija

Mērķis: uzlabot patērētāju zināšanas par hipotekāro kredītu

Rezultāti: brošūra, mājas lapa, bezmaksas telefona līnija un reklāma masu mēdijos par hipotekāro kredītu

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack