LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Tāds pats vai citāds PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
08.09.2021 14:35
There are no translations available.

picture3

Projekts „Tāds pats vai citāds” noskaidroja vai pārtikas kvalitāte Baltijas reģiona valstīs atšķiras no kvalitātes Rietumeiropas valstīs? Projektu finansēja Eiropas Komisijas Patērētāju programma 2014-2020.gads (DG Justice and Consumers, REC—RPPI-AG-2019).

Projekta mērķis ir veikt nepieciešamos testus, lai pārliecinātos vai identiski produkti (kafija, tēja), ko pārdod Polijas, Lietuvas, Latvijas un Vācijas tirgū, ir vienādas kvalitātes. Tāpat paralēli tika veikta produktu kvalitātes pārbaude.

Projekts tiek īstenots konsorcija ietvaros, kuru koordinē Polijas Patērētāju fonds un sekojošas patērētāju organizācijas: Lietuvas Nacionālā patērētāju konfederācija un Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija un Dārzkopības institūts, Valsts pētniecības institūts.

2021. gada maijā tika veikts visaptverošs melnās tējas laboratorijas un sensorās pārbaudes testi, analizējot melno tēju maisiņos un malto kafiju, kura iegādāta sekojošos tirgos: Polijā, Lietuvā, Latvijā un Vācijā.

Tika noskaidrots, vai pārbaudītajos produktos nav dubultas kvalitātes atšķirības starp valstīm, kurās tika iegādātas pārbaudītās kafijas un tējas.

Par pētījuma rezultātiem informējam patērētājus mūsu tīmekļa vietnēs.

Tāpat aicinām aktīvos patērētājus lejupielādēt mūsu sagatavoto mobilo aplikāciju, kas ļauj ziņot par negodīgu tirgus praksi.

Komentārus par ziņojumu lūdzam sūtīt uz šādu e-pasta adresi:info@pateretajs.lv

-----------------------------------------------------

Project “The same but different– is food in Baltic region different from what consumers eat in Western Europe?” is funded by the European Commission Consumer Programme 2014–2020 (DG Justice and Consumers, REC—RPPI-AG-2019).

The project is implemented by a consortium coordinated by the Foundation of Consumers’ from Poland and including the following consumer organisations: National Consumer Confederation from Lithuania, Latvian National Association for Consumer Protection from Latvia and the Institute of Horticulture – National Research Institute from Poland.

In May 2021, we conducted comprehensive laboratory and sensory testing of black tea bags and ground coffee purchased in four markets: Polish, Lithuanian, Latvian and German. We checked for the issues of dual quality between the countries in which the tested coffees and teas were purchased.

The research results are available to consumers on our websites in the form of the coffee and tea quality reports.

Active consumers are also encouraged to download our mobile application, which allows you to report unfair market practices.


Please send any comments on the report to:info@pateretajs.lv

alt
Обновлено 21.12.2021 09:08
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack