LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Bezmaksas seminārs maziem un vidējiem uzņēmējiem Jelgavā PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.09.2022 07:42
There are no translations available.

Attēls ar pamatinformāciju par semināru
Avots: LTRK Jelgavas filiāle

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Jelgavas filiāli aicina Jelgavas uzņēmējus uz bezmaksas semināru par aktuāliem patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, kurš norisināsies viesnīcas "Jelgava" stikla konferenču zālē (Lielā iela 6, Jelgava).

Seminārs aptvers šādas tēmas:

  • Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija
  • Atteikuma tiesības
  • Preču un pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem (ieskaitot ļoti būtiskus grozījumus, kuri stājas spēkā 2022.gadā)
  • Negodīgā komercprakse un netaisnīgie līguma noteikumi
  • Patērētāju strīdu ārpustiesas (alternatīvā) izšķiršana

Semināra dalībnieki apgūs Latvijas un ES patērētāju aizsardzības pamatus, tajā skaitā uzzinās par to kāda informācija ir jāsniedz patērētājiem, kādas ir patērētāju tiesības, pērkot Internetā, kas ir komercgarantija un kādi ir likumiskās garantijas nosacījumi, kā izvairīties no negodīgas komercprakses un netaisnīgiem līguma noteikumiem, kā darbojas Patērētāju strīdu risināšanas komisija u.c.

Īpaša uzmanība tiks veltīta būtiskiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā attiecībā uz tirgotāju atbildību par preču, pakalpojumu, digitālā satura (mobilās aplikācijas, datorprogrammas, video/audio faili u.c.) un digitālo pakalpojumu (mākoņskaitļošana, video un audio straumēšana, tiešsaistes spēles u.c.) kvalitāti.

Seminārā iegūtās zināšanas un prasmes ļaus Jums uzlabot savu klientu servisu un paaugstināt patērētāju uzticēšanos Jums. Tas arī ļaus Jums efektīvāk tikt galā ar patērētāju sūdzībām un izvairīties no nevajadzīgām tiesvedībām.

Lektori: Olita Ansone, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas sertificēts Consumer Law Ready pasniedzējs, Andrejs Vanags, PIAA padomnieks juridiskajos jautājumos

Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātu.

Seminārs notiek ES finansētā projekta Consumer Law Ready ietvaros, kuru īsteno Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija (EUROCHAMBRES) sadarbībā ar Eiropas patērētāju organizāciju (BEUC) un SME United (MVU balss Eiropā).

Pieteikšanās apmācībām: https://ieej.lv/ErWrD.

Papildu informācija: jelgava@ltrk.lv vai info@pateretajs.lv.

Обновлено 30.09.2022 08:10
 
PIAA pievienojas aicinājumam rīcībai par sirds un asinsvadu slimību novēršanu PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
13.09.2022 00:00
There are no translations available.

Attēls ar Teklu Žabovu, kura paraksta aicinājumu
Avots:qimono no Pixabay.

Šodien 2022.gada 13. septembrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā, 30 sabiedriskās organizācijas, mediķi, nozares pārstāvji un politiķi parakstīja aicinājumu rīcībai par sirds un asinsvadu slimību novēršanu, lai veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju mūžu iedzīvotāju un kopējās ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Aicinājums izvirza ambiciozus mērķus kopīgai rīcībai un aicina valdību radīt priekšnoteikumus, lai līdz 2030.gadam:

- kardiovaskulāro slimību diagnožu pacientu grupā samazinātu novēršamo nāvju skaitu par 30%

- palielinātu veselīgi nodzīvoto mūža daļu par 20% un

- 3 reizes samazinātu atkārtotas saslimšanas gadījumu skaitu.

Aicinājumam pievienojās un to parakstīja arī Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

Обновлено 30.09.2022 10:52
 
Amazon, AliExpress и Wish устраняют нарушения PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.08.2022 08:48
Изображение со звёздами ЕС, смартфоном и кнопками апликаций социальных сетей
Avots:Pete Linforth с Pixabay.

Европейская комиссия (ЕК) информирует, что реагируя на жалобы от BEUC и других потребительских организаций ЕС, в сотрудничестве с с национальными органами по защите прав потребителей, ей удалось добиться, чтобы Amazon, AliExpress и Wish привели свою коммерческую практику в соответствие с потребительским законодательством ЕС.

Обеспечение соблюдения прав потребителей торговцами, базирующимися за пределами ЕС, но торгующими на территории ЕС, является серьезной проблемой в цифровую эпоху, с которой не могут справиться отдельные национальные органы государств-членов ЕС. Поэтому важно, чтобы ЕК и сеть органов по защите прав потребителей ЕС (Consumer Protection Cooperation или CPC) активно работали над тем, чтобы коммерческая практика крупных торговых онлайн-платформ, таких как Amazon, AliExpress или Wish, соответствовала законодательству ЕС.

Обновлено 08.09.2022 14:05
Подробнее...
 
Melnajā sarakstā iekļauta Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
18.08.2022 08:58
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola" par to, ka tā neizpildīja četrus Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus ar kuriem tai uzlikts par pienākumu atmaksāt patērētājiem neatmaksātas studiju maksas 1260 EUR, 1258 EUR, 1267,50 EUR un 1256 EUR apmērā.

SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola", noslēdza ar patērētājiem līgumus par par pilna laika studijām dažādās profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma uzņēmējdarbības vadība” (turpmāk – līgums). Saskaņā ar līguma 3.8.1. apakšpunktu, augstskola apņēmusies atmaksāt studentiem samaksāto studiju maksu, ieturot bankas komisijas maksu par studiju maksas pārskaitīšanu, ja students nav uzsācis mācības no sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ – ja studentam atteikta vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšana. Ņemot vērā to, ka patērētājiem tika atteikta vīzas izsniegšana, viņi pieprasīja augstskolai samaksātās studiju maksas atmaksu. SIA "Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola" piekrita atmaksāt patērētājiem iemaksātas studiju maksas tikai par otro studiju semestri, ieturot visus izdevumus, kas saistīti ar maksājuma noformēšanu un pārskaitīšanu, ņemot vērā to, ka studentam tika nodrošinātas attālinātas studiju iespējas MOODLE studiju vidē.

Komisija, izvērtējot lietas materiālus, konstatēja, ka Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, sniedzot atbildi uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra jautājumiem par sabiedrības rīcību attiecībā uz studiju nodrošināšanu ārkārtas situācijas laikā ārvalstu studentiem, norādīja, ka, lai arī Latvijā 2020.gada 12.martā tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19 pandēmiju, šajā gadījumā nebija nekāda pamata reflektantam/studentam neatgriezt naudu, jo viņš nebija ieguvis vīzu studiju uzsākšanai kā pilna laika students par ko noslēgts studiju līgums. Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu pauda viedokli, ka sabiedrība negodprātīgi izmanto un interpretē Covid-19 pandēmijas radītos ierobežojumus, patvaļīgi uzspiežot vai interpretējot attālinātās studijas attiecībā uz tiem ārvalstniekiem, kas nav saņēmuši vīzu kā pilna laika studenti.

Izvērtējot lietas materiālus Komisija nonāca pie secinājuma, ka lai arī mācīties patērētāji varēja attālināti, patērētāji, sakarā ar to, ka viņiem tika atteikta vīza, nevarēja saņemt citus pakalpojumus, ko paredzēja viņa izvēlētā pilna laika studiju forma (piemēram, laboratorijas, konsultāciju un bibliotēkas apmeklēšanu). Komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā augstskolai ir jāatmaksā patērētājam visa samaksātā studiju maksu, atbilstoši savstarpēji noslēgtā līguma 3.8.1. apakšpunktam.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 18.08.2022 09:13
 
Ответственность интернет платформ в центре внимания ЕС PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
22.07.2022 09:02
Изображение со звёздами ЕС, смартфоном и кнопками апликаций социальных сетей
Avots:Pete Linforth с Pixabay.

Торговые онлайн-площадки, такие как глобальные (Google, Apple, Amazon, AliExpress, Ebay и т.д.), так и местные (220.lv/Pigu.lt/Kaup24.ee), играют огромную роль в современной экономике. Выступая в качестве посредника, они значительно улучшают доступ потребителей к товарам и услугам, а торговцам облегчают торговлю в Интернете и предоставляют более легкий доступ к клиентам.

Однако, учитывая значительные возможности таких платформ по установлению условий торговли на своих сайтах, вопрос об ответственности самих онлайн-платформ за соблюдение прав потребителей также становится актуальным. Например, должны ли торговые онлайн-площадки нести ответственность за небезопасные продукты, которые на них продаются, или за предоставление потребителям неполной/вводящей в заблуждение информации?

Подробнее...
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack